You are here:  / Współpraca z biznesem 2000-2013

Współpraca z biznesem 2000-2013

  • Krakowska Spółdzielnia Gastronomiczna

przejdź do strony

  1. doradztwo organizacyjne i finansowe, ekspertyzy ekonomiczne, 2008-2011
  2. współtwórca i konsultant procesu restrukturyzacji, modernizacji i rekonwersji pracowniczej, 2000-2012
  • H. P. Kasperkiewicz w Przegini Duchownej
  • doradca (konsultant) ekonomiczno-finansowy i organizacyjny, 2011-2013
  • Kod-Art Kraków
  • doradca (konsultant) ekonomiczno-finansowy i organizacyjny, 2011-2013

Zapraszam do kontaktu!

Name (*)

Email (*)

Website

Comment (*)