You are here:  / Towarzystwa naukowe

Towarzystwa naukowe

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (organizacja międzynarodowa)

www.seria.com.pl

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (organizacja krajowa)

www.tnoik.org