You are here:  / Recenzje inne

Recenzje inne

LISTA RECENZJI WYKONANYCH W LATACH 2010-2016 Recenzje wydawnicze

Ponadto:

  1. Redakcja Naukowa artykułu do Zeszytów Naukowych UEK Seria Zarządzanie; Tytuł: Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego, 2013
  2. Redakcja Naukowa artykułu do Zeszytów Naukowych UEK Seria Zarządzanie; Tytuł: Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami, 2013
  3. Redakcja Naukowa artykułu do Zeszytów Naukowych UEK Seria Zarządzanie; Tytuł: Projektowanie strategii zarządzania, 2013
  4. Redakcja Naukowa artykułu do Zeszytów Naukowych UEK Seria Zarządzanie; Tytuł: Założenia metodyki oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu
  5. Redakcja Naukowa artykułu do Zeszytów Naukowych UEK Seria Zarządzanie; Tytuł: Klasyfikacja metod zarządzania jakością, 2013
  6. Członek Zespołu Redakcyjnego książki pt. Multifunctional Development of Rural Areas, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęka 2012, s. 168., 2012
  7. Pisemna ocena wniosku złożonego w konkursie Narodowego Centrum Nauki 11.10.2012 r., 2012, nr 58735/12

 

LI