You are here:  / Publikacje / Recenzje publikowane

Recenzje publikowane

  1. Krzysztof Firlej, Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2) (pod red. nauk. I. Szczepaniak); Monitoring and Evaluation of Competitiveness of Polish Food Producers (2) (edited by I. Szczepaniak), (red.) Andrzej Kowalski, Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa, 2013, 4/337/2013
  2. Krzysztof Firlej, Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku, Cz. I, (pod red. nauk. Andrzeja Czyżewskiego i Walentego Poczty); Investment projects in agrobusiness vs CAP Principles After 2013. Part I (scientific eds.: A. Cz, (red.) Andrzej Czyżewski, Walenty Poczta, Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2012, Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku, Cz. I, (pod red. nauk. Andrzeja Czyżewskiego i Walentego Poczty); 1/330/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, 179 s. ISSN 0044-1600
  3. Krzysztof Firlej, Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1) (pod red. nauk. R. Mroczka); The Processes of the Adaptation of the Polish Food Industry to the Changing Market Environment (1) (ed. by R. Mroczek), (red.) E. Dzierżawa, Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2012, Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1) (pod red. nauk. R. Mroczka); The Processes of the Adaptation of the Polish Food Industry to the Changing Market Environment (1) (ed. by R. Mroczek), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej; Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, 2/331/2012, Warszawa 2012 ISSN 0044-1600
  4. Krzysztof Firlej, Agroekonomia w warunkach rynkowych: problemy i wyzwania (pod red. nauk. A. Grzelaka i A. Sapy); Agroeconomy in market conditions: problems and challenges (scientific editors: A. Grzelak i A. Sapa), (red.) E. Dzierżawa, Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2011, Recenzja książki Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, pod red. nauk. Aleksandra Grzelaka i Agnieszki Sapy Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010 ISSN 0044-1600
  5. Krzysztof Firlej, Ekonomia i jej społeczne otoczenie (pod red. nauk. Andrzeja Czyżewskiego i Anny Matuszczak); The economy and its social environment (ed. by Andrzej Czyżewski and Anna Matuszczak, (red.) Jan Górecki, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, 2012, Wieś i Rolnictwo, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2012, ISSN 0137-1673
  6. Krzysztof Firlej, Wpływ WPR na rolnictwo; The impact of CAP on Agriculture; autorzy: Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk., (red.) Emilia Dzierżawa, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Warszawa, 2013, Wpływ WPR na rolnictwo, praca zbiorowa pod redakcją mgr inż. Wiesława Łopaciuka. Autorzy: Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk. Książka ukazała się ona nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie