You are here:  / Publikacje / Artykuły 2014

Artykuły 2014

  1. Firlej K., Cele i efekty innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce. Aims and Effects of Innovations in Food Industry Companies in Poland, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, (red.) Bogdan Klepacki, Wieś Jutra sp. z o.o., Warszawa- Poznań-Lublin, 2/2014, s. 50-55, ISSN: 1508-3535, 2014 (pobierz plik)
  2. Firlej K., Nowoczesne paradygmaty zarządzania, jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego. Modern Management Paradigms, as Part of Enhancing the Value of Food Industry Companies, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 1-16, ISSN: 1898-6447, 2014
  3. Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce – na przykładzie spółek z indexu WIG Spożywczy, „Folia Pomeranae Technologiae Stetinensis, Oeconomica”, 308(74)1,  (red.) Grażyna Karmowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014, 63-72, współautorzy: A. Bargieł, M. Szymański; ISSN 2081-0644 (pobierz plik)
  4. Firlej K., Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław 2014