You are here:  / Publikacje / Artykuły 2011-2013

Artykuły 2011-2013

 1. Firlej K., Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa. The Implementation of Internet Marketing Tools on the Polish Brewery Market, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, (red.) Marian Podstawka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 10/59/20, s. 21-31, ISSN: 2081-3430, 2013
 2. Firlej K., Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, (red.) Barbara Kożuch, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, 13/2013, s. 27-39, ISSN: 1733-2486, 2013
 3. Firlej K., Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, (red.) Bogdan Klepacki, Wydawnictwo: Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, Zeszyt 6, s. 76-82, ISSN: 1508-3535, 2013
 4. Firlej K., Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego”, (red.) H. Manteuffel Szoege, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 12(XXVII, s. 42-52, ISSN: 2081-6960, 2012
 5. Firlej K., System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, (red.) Andrzej Czyżewski, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 5 (2012), s. 199-222, ISSN: 1899-9573, 2012
 6. Firlej K., Tworzenie wspólnej polityki rolnej jako elementu wzmacniającego poziom bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju regionów. Creation of a Common Agricultural Policy as Part of Strengthening the Level of Food Security and Regional Development, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, (red.) Anna Harańczyk, Polska Akademia Nauk, Komitet Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa, s. 283-296, ISSN: 0079-3493, 2012
 7. Firlej K., Wpływ koniunktury na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG Spożywczy, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, (red.) Bogdan Klepacki, Wydawnictwo: Wieś Jutra sp. z o.o., Warszawa, 1/2012, s. 152-159, ISSN: 1508-3535, 2012
 8. Firlej K., Zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi w dobie przemian globalnych, „Management”, Uniwersytet w Zielonej Górze, Zielona Góra, 1, s. 796–809, ISSN: 1429-9321, 2012
 9. Firlej K., Rydz A., Adaptacja nowych form handlu detalicznego w gospodarce rynkowej na przykładzie Carrefour Polska Sp. z o.o. oraz Lewiatan Holding S.A., „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, (red.) Z. Waśkowski, M. Sznajder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 237, s. 56-71, ISSN: 1689-7374, 2012
 10. Firlej K., Makarska A., Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, seria OECONOMICA, (red.) Grażyna Karmowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, 68, s. 37-46, ISSN: 2081-0644, 2012
 11. Firlej K., Rydz A., Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady, „Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług„, (red.) Jacek Buko, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 705, 89, s. 104-116, ISSN: 1896-382X, 2012
 12. Firlej K., Rożek A., Korzyści z klasteringu transgranicznego, jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 891, s. 50-60, ISSN: 1898-6447, 2012
 13. Firlej K., Rydz A., Ocena efektywności systemu doradztwa rolniczego (FAS – FARM ADVISORY SYSTEM) na podstawie działania 114 PROW w latach 2007- 2013, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, (red.) Andrzej Czyżewski, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 5(2012), s. 199-222, ISSN: 1899-9573, 2012
 14. Firlej K., Makarska A., Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, „Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu”, (red.) Barbara Kożuch, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniewersytetu Jagielońskiego w Krakowie, Kraków, 1/2012, s. 32-40, ISSN: 1643-5494, 2012
 15. Firlej K., Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej„, (red.) Daniłowska A.,, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 87, s. 27-40, ISSN: 2081-6979, 2011
 16. Firlej K., Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków. Farms of Organizational Development of Polish Land Over the Centuries, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 4(2011), s. 21-36, ISSN: 1899-9573, 2011
 17. Firlej K., Implementacja nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego na przykładzie KSG w Krakowie, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 187, s. 75-84, ISSN: 1689-7374, 2011
 18. Firlej K., Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej. Determinants of Agricultural Industry Development – Food in the European Union, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, (red.) B. Klepacki, Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, 1/2011, s. 104-109, ISSN: 1508-3535, 2011