You are here:  / Projekty badawcze 2011-2013

Projekty badawcze 2011-2013

Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją badania własne UEK
134/KSZiRO/1/2011/S/613
2011 50000 wykonawstwo projektu zespołowego (współudział)
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu badania własne UEK
36/KSZiRO/1/2012/S/036, 2012
2012 31000 kierownictwo projektu zespołowego
Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji, jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce projekt finansowany lub dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
2011/01/B/HS4/06302
2011-2013 97 400 wykonawstwo projektu zespołowego (współudział)
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce badania własne UEK
024/WE-KSZ/01/2013/S/3024
2013 24670 kierownictwo projektu zespołowego