You are here:  / O mnie

O mnie

KF1

Dr hab. Krzysztof Firlej
Profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Od 2015 roku kieruję Katedrą Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji

Od 2015 roku pełnię funkcję Vice-prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Oddział w Krakowie

Z uczelnią wyższą zawodowo związany jestem od października 1985
Stopień naukowy doktora uzyskałem 07 marca 1995. Stopień naukowy doktora habilitowanego – 08 marca 2010

Jestem członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Odpowiem na każde pytanie dotyczące agroekonomi, problemów rynku rolno-spożywczego w Polsce,
zarządzania przedsiębiorstwami rolno-spożywczymi,
innowacyjnością i transferem technologii, wspólnotowej polityki rynku rolnego

Zapraszam do poznania mojego dorobku naukowego na stronach:

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Firlej

https://scholar.google.pl/citations?user=7EqW5hQAAAAJ&hl=pl

Zapraszam do współpracy