You are here:  / Artykuły / Krzysztof Firlej / Publikacje / Zarządzanie wiedzą warunkiem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Zarządzanie wiedzą warunkiem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

2008 SLZ

Zarządzanie wiedzą warunkiem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 

[w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju oragnizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Glińskiej-Neweś. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, 2008, s. 57-69.

ScreenHunter_163 May. 15 12.31  Pobierz plik z artykułem

Słowa kluczowe: gow, zarządzanie wiedzą, przemysł spożywczy, zarządzanie, wiedza

Opis:

Menedżerowie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego często zastanawiają się w jaki sposób zarządzać wiedzą i innowacjami, tak aby jego możliwości wykorzystać optymalnie, jak również tworzyć właściwe warunki dla jego rozwoju. Realizacji tych zamierzeń może sprzyjać właściwe wykorzystanie posiadanej wiedzy, która umożliwi wskazanie i wprowadzanie nie-zbędnych innowacji, prowadzących w długim okresie do stabilnego rozwoju. Ogólnie uważa się, że wiedza jest podstawową potrzebą i zdolnością człowieka wyróżniającą go spośród in-nych jednostek, pozwalającą budować i interpretować otoczenie, zmniejszać niepewność, kształtować i wyrażać stosunek do otaczającej rzeczywistości . W doktrynie nauk ekonomicznych podkreśla się rosnące znaczenie informacji i wiedzy dla rozwoju cywilizacyjnego. Celem przeprowadzonych badań było przedstawienie w jaki sposób zasoby wiedzy w przedsiębiorstwach spożywczych mogą wpływać na ich rozwój, jak wykorzystuje się ją w zarządzaniu jednostką, czy prawidłowe jest zarządzanie posiadanymi jej zasobami oraz czy wykorzystuje się ją w kategoriach konsultingowych. W badaniach założono uchwycenie roli za-sobów wiedzy, jako głównego czynnika wpływającego na rozwój przedsiębiorstw. Ponadto wyznaczono pozostałe czynniki wpływające na konkurencyjność i bezpośrednio związane z posiadanymi zasobami wiedzy, za które autor uznał: redukcję kosztów, wzrost poziomu innowacyjności produktów i usług, wzrost wydajności, poprawę relacji z klientem, rozwój kapitału ludzkiego, społeczną odpowiedzialność organizacji oraz zachowanie jej etycznych aspektów działalności.

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405