You are here:  / Krzysztof Firlej / Książki / Publikacje / Status of Human Capital, Its Role in Innovation and Opportunities for Strengthening the Enterprises of the Food Industry in the Years 2007-2011

Status of Human Capital, Its Role in Innovation and Opportunities for Strengthening the Enterprises of the Food Industry in the Years 2007-2011

łodzie nad alpejskim jeziorkiem

(w:) Rural Development in Poland the Role of Policy, Tourism and Human Capital, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęka 2014, s. 67-74, ISBN 978-83-935057-3-9,

ScreenHunter_163 May. 15 12.31 Pobierz plik z fragmentem książki

YOU MIGHT ALSO LIKE