You are here:  / Krzysztof Firlej / Funkcjonowanie przemysłu spożywczego w dobie transformacji i światowego kryzysu finansowego

Funkcjonowanie przemysłu spożywczego w dobie transformacji i światowego kryzysu finansowego

Szczecin 2009

Funkcjonowanie przemysłu spożywczego w dobie transformacji i światowego kryzysu finansowego

Food industry functioning at the time of transformation and world financial crisis

ScreenHunter_163 May. 15 12.31 Pobierz plik z artykułem

Słowa kluczowe: przemysł spożywczy, kryzys, model

Streszczenie:

Przedstawiony artykuł porusza problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w dobie transformacji  i światowego kryzysu finansowego. W roku 2008 rozpoczął się ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który może wpłynąć na powstanie nowego ładu gospodarczego. Gospodarka światowa zaczyna funkcjonować w nowych realiach ekonomicznych próbując przezwyciężyć rozmiary sytuacji kryzysowej i wpłynąć na niwelowanie jej skutków. Szczególnie ważnym wydaje się funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, którego przełomowy rozwój nastąpił w okresie transformacji, a niejako „nowy polski przemysł spożywczy” budowany jest w okresie pełnego członkostwa w grupie państw Unii Europejskiej. Mając to na uwadze, autor stara się ocenić w swoim artykule wpływ kryzysu na sytuację przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz sprecyzować i zaproponować przedstawione w literaturze praktyczne możliwości zarządzania nimi w czasach kryzysu.

Key words: – food industry, crisis, model

Abstract:

The article presents problems concerning food industry enterprises functioning at the time of transformation and world economic crisis. The world economic crisis that has began in 2008 can have a significant impact on the new economic order. The world economy starts to work according to new economic reality, with an attempt to overcome the extent of the crisis and influence its consequences. One of the most important part of the economy is food industry in Poland that has began to develop during transformation period, and so-called “new Polish food industry” develops fast during our membership in European Union. Having that in mind the author presents the influence of the economic crisis on the food industry enterprises and shows practical possibilities of management at the time of economic crisis.

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405