You are here:  / Artykuły / Krzysztof Firlej / Publikacje / FRANCHISING AS A MODERN BUSINESS MODEL FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED TRADE ENTERPRISES IN POLAND

FRANCHISING AS A MODERN BUSINESS MODEL FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED TRADE ENTERPRISES IN POLAND

2013 HC

FRANCHISING AS A MODERN BUSINESS MODEL FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED TRADE ENTERPRISES IN POLAND

Franczyza jako nowoczesny model biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce

ScreenHunter_163 May. 15 12.31  EN  Download file

ScreenHunter_163 May. 15 12.31  PL  Pobierz plik z artykułem

Keywords:

franchise, retail chains, small and medium-sized stores

Abstract:

The paper presents the structure of trade in Poland, shaped in the last two decades as a result of the expansion of strong capital traders. Currently, an important place in the economic space is occupied by both large-space outlets, mainly hypermarkets, supermarkets, discount shops as well as small shops owned by local entrepreneurs. In the empirical part, based on the results of the survey conducted in institutions belonging to the Carrefour Express and Leviathan, the author presents the benefits and limitations resulting from franchise systems and their influence on the development of small and medium-sized traders.

Słowa kluczowe:

franczyza, sieci handlowe, małe i średnie sklepy

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano strukturę handlu w Polsce ukształtowaną na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w wyniku ekspansji silnych kapitałowo przedsiębiorstw handlowych. Obecnie ważne miejsce w przestrzeni gospodarczej zajmują, zarówno wielkopowierzchniowe placówki handlowe, głównie hipermarkety, supermarkety oraz sklepy dyskontowe, jak i małe sklepy należące do krajowych przedsiębiorców. W części empirycznej, na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzanego w placówkach należących do sieci Carrefour Express oraz Lewiatan przedstawiono korzyści i ograniczenia wynikające z systemów franczyzowych oraz ich wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw handlowych.

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405