You are here:  / Książki / Książki i współautorstwo książek 2014

Książki i współautorstwo książek 2014

  1. CCAC North Library5 2008Firlej K. i Żmija D., Knowledge transfer and diffusion of innovation as a source of competitiveness of food industry enterprises in Poland, Kraków, Wydawnictwo UEK i Fundacja UEK 2014, ISBN 978-83-62511
  2. Firlej K. i Żmija D., Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Kraków, Wydawnictwo UEK i Fundacja UEK 2014, ISBN 978-83-62511-33-4 (pobierz plik)
  3. Firlej K., Analysis of the Factors Increasing the Competitiveness of the Food Industry Enterprises ResultsUniversty of Hradec Kralove, Hradec Kralove, 2014, ISBN: 978-80-7435-369-7, s. 141-148, autorstwo samodzielne rozdziału (pobierz plik)
  4. Firlej K., Status of Human Capital, Its Role in Innovation and Opportunities for Strengthening the Enterprises of the Food Industry in the Years 2007-2011, (w:) Rural Development in Poland the Role of Policy, Tourism and Human Capital, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęka 2014, s. 67-74, ISBN 978-83-935057-3-9, autorstwo samodzielne rozdziału (pobierz plik)