You are here:  / Kolegia redakcyjne

Kolegia redakcyjne

  • Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik (korespondent) (link)

2011-2013

  • Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, członek Komitetu Naukowego (link)

2011-2013

  • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Komitetu Naukowego (link)

redaktor naczelny Zeszytów: prof. dr hab. Adam Stabryła, pozostali członkowie redakcji: prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj, prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, prof. UEK dr hab. Alicja Miś, prof. UEK dr hab. Danuta Surówka-Marszałek, sekretarz redakcji: dr Sławomir Wawak

2012-2013

  • Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (link)

2012-2013