You are here:  / Działalność organizacyjna 2011-2013

Działalność organizacyjna 2011-2013

 • Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych2012-2013
 • Opracowanie Strategii Rozwoju dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na lata 2013-2020

przewodniczący Komisji ds. opracowania Strategii Rozwoju dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, pozostali członkowie: Dr hab. Joanna Dzwończyk, Dr Małgorzata Kosała, Dr Marta Wajda-Lichy, Dr Piotr Markiewicz, Bartosz Styczyński, Rafał Świeży, Magda Witowska, 2012-2013

 • Rada Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2000-2013
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – członek zarządu, 1985-2012
 • Komisja ds. przewodu doktorskiego Joanny Cyrek – członek, 2011
 • Komisja do spraw nostryfikacji dyplomów – członek (3-krotny udział), 2010-2013
 • Wydziałowy Zespół Programowo-Dydaktyczny kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – członek, 2010-2013
 • Odwoławcza Komisja Stypendialna – przewodniczący drugiego składu orzekającego, w sprawach odwołań od decyzji Komisji Stypendialnych, 2013
 • Komisja Senacka ds. Akredytacji – członek, 2013
 • Wydziałowa Komisja ds. stypendium doktoranckiego WEiSM – członek, 2013
 • Komisja ds. przewodu doktorskiego Katarzyny Kanii – przewodniczący, 2013
 • Komisja ds. przewodu doktorskiego Małgorzaty Uhruska – przewodniczący, 2013
 • Komisja ds. przewodu doktorskiego Katarzyny Kolud – przewodniczący, 2013
 • Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej WEISM – członek, 2012-2013
 • Komisja ds. przewodu doktorskiego Grzegorza Wałęgi – przewodniczący, 2013
 • Komisja ds. przewodu doktorskiego Marcina Karwińskiego – członek, 2013
 • Organizacja Seminarium IERiGŻ-PIB i UEK pt. Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013

referat pt. „Możliwości reaktywacji upadłych przedsiębiorstw polskiego przemysłu spożywczego”

 • Międzynarodowa Konferencja w Czechach Hradec Economic Days 2013, University of Hradec Králove, Fakulty of Informatics and Management, 19.02-20.02.2013

  Grupa Polska podczas obrad Hradecke Ekonomicke Dny, 2013

  Grupa Polska podczas obrad Hradecke Ekonomicke Dny, 2013

 1. prowadzenie sesji naukowej
  pt. Structural changes in employment in the polish economy over the period 2005-2010,
  Economic Development and Management of Regions
 2. wystąpienie na sesji plenarnej z referatem pt. Structural changes in employment in the polish economy over the period 2005-2010
 • Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym, 2013

referat pt. „Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych handlu żywnością w Polsce”, 2013

 • XIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 5.09-7.09.2012

prowadzenie sesji naukowej, a także referat: „Wpływ koniunktury na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG Spożywczy”

 • Międzynarodowa Konferencja w Czechach Hradecke Ekonomicke Dny 2012, Univerzita Hradec Králove, Fakulta Informatiky a managementu. 1.02-2.02.2012

prowadzenie sesji naukowej pt. Stan i perspektywy rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce, Ekonomický rozvoj a management regionů

 • Międzynarodowa Konferencja w Czechach Hradecke Ekonomicke Dny 2011, Universitet Hradec Králove, 1.02-2.02.2011

  Hradec Kralove, 2013

  Hradec Kralove, 2013

prowadzenie sesji naukowej
pt. Impact of globalization on the operations of enterprises of WIG – Food Index
(Wpływ globalizacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw z indeksu WIG – Spożywczy)
,
Ekonomický rozvoj a management regionů