You are here:  / Dydaktyka

Dydaktyka

Projekt poprawy jakości kształcenia
oraz restrukturyzacji organizacyjnej i programowej
w Katedrze Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji

Pobierz plik Projekt KSZiRO Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej

Wykonawcy:
Krzysztof Firlej – redakcja naukowa i kierownik zespołu
Tomasz Bober
Magdalena Gorzelany – Dziadkowiec
Ewa Kozień
Józef Machaczka
Krzysztof Misiołek
Halina Smutek

Środki finansowe:
Dotacja dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2015 rok